Informace k provozu školy - aktualizace 29. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení) do11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.