Informace k přijímacímu řízení na maturitní obory

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na naší škole a jeden nekonal, může vykonat náhradní zkoušku bez udání důvodů. Tuto skutečnost musí nahlásit do 14. 5. 2021 řediteli školy. Hlásit nic nemusí uchazeč, který se řádně omluvil. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek, pokud byl následně přijat v prvním kole přijímacího řízení v náhradním termínu.