Informace k přijímacímu řízení aktualizace

Všem uchazečům o učňovské obory byla rozeslána informační SMS s registračním číslem, pod kterým budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení.

Pokud vám SMS nedorazila, tak se na nás můžete obrátit na telefonních číslech 412 151 411 a 412 151 350, případně na e-mail skola@sosruska.cz

Dle ustanovení §36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 28. 4. 2023 od 8:00 do 16:00 v budově školy Ruská 147/46, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín v kanceláři ředitele.

Výsledky přijímacího řízení všech oborů budou vyhlášeny v pátek 28. 4. 2023 v 16:00.

Poté má přijatý uchazeč deset pracovních dní na odevzdání vyplněného zápisového lístku. 

Přijatí uchazeči se dostaví se svým zákonným zástupcem k převzetí rozhodnutí o přijetí v úterý a ve středu 02. a 03. 05. 2023 od 8 do 16 hodin do studovny školy - první patro (dveře 49).

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení 17. 5. 2023.

Všechny informace k přijímacímu řízení naleznete také zde.