Hygienická opatření ve školství v souvislosti s nemocí COVID - 19

Hygienická opatření platí od začátku školního roku 2020/2021

Žáci ani zaměstnanci nesmějí chodit do školy s příznaky respiračního onemocnění.

O nákaze nemocí COVID - 19 informujte neprodleně školu - třídního učitele nebo na e-mailu skola@sosruska.cz

Ve škole jsou k dispozici tekutá mýdla a desinfekce -  dodržujte pravidla hygieny.

Každé pracoviště má připravenu místnost pro izolaci a bezkontaktní teploměr.

Pokud se Vám náhle zhorší zdravotní stav v průběhu vyučování informujte o tomto učitele. Žák dostane roušku, zletilý opustí školu, nezletilý vyčká v místě školou určené na své zákonné zástupce.

Škola zajišťuje úklid a desinfekci problematických míst (madla, vodovodní baterie, kliky...) vícekrát denně.

Zákonní zástupci navštěvují školu především v odpoledních hodinách po skončení vyučování.


semafor.pdf
semafor.pdf

pdf, 263.9 KB