Harmonogram maturitních zkoušek - ústní část

F4.G  7. - 9. 6. 2021

D3. 9. - 10. 6. 2021

N2. 14. - 17. 6. 2021

E4.K 21. - 23. 6. 2021