ČNB v Praze "Lidé a peníze"

Dne 3. listopadu 2022 jsme se žákyněmi tř. C3 navštívily expozici ČNB v Praze "Lidé a peníze".
Studentky se seznámily s vývojem měny a financí na našem územ, s historií České národní banky a prohlédly si platidla od pazourků až po dnešní peníze.
Ještě před prohlídkou expozice shlédly v malém kinosále krátký vtipně zpracovaný kreslený film o historii a významu ČNB.