2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení můžete podávat do 21. 7. 2021.