Ukázky z prací studentů oboru

Kód oboru: 34-56-L/
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ s dobrým prospěchem, schopnost ústního vyjadřování a společenského chování i adaptability.
Forma studia: Denní, 4 roky. Žáci absolvují v průběhu studia odborný výcvik na pracovištích.

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí praktickým dovednostem a činnostem nezbytným při fotografování standardních fotografických situací, při využití klasické i digitální fotografie ve všech běžných fotografických žánrech. Osvojí si úkony, prováděné při přenosu obrazu do počítače, úpravách obrazu v počítači, jeho konečném zhotovení klasickou cestou nebo digitálním tiskem.

Zaměření oboru:

Digitální fotografie, technická a reklamní fotografie, reportážní fotografie, studiová a výtvarná fotografie, obsluha fotografických přístrojů, videokamer a zařízení, kopírování, zvětšování, zmenšování a retušování fotografií, laboratorní zpracování materiálů

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Fyzika, Chemie, Výtvarná výchova.

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Uplatní se v povolání fotograf v různých oborech užité fotografie, především ve všech oblastech zakázkové fotografie, v redakcích novin a časopisů, v redakcích mediálních agentur pracujících s obrazem při propagaci a reklamní tvorbě, ve výstavnictví, v knižních nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech, v oblasti vědecké a technické fotografie, v organizacích a firmách poskytujících specializované nebo jen zpracovatelské fotografické služby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.