Čtyřleté studijní 

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou


Nástavbové studium

Umožňuje držitelům výučního listu z tříletého oboru studia kategorie H doplnit si vzdělání a získat maturitní vysvědčení v dvouletém denním nebo tříletém dálkovém studiu.