Škola

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Dnes poskytujeme praktické vzdělání v učebních oborech i vzdělání maturitní.

Studium na naší škole není jednoduché, po studentech požadujeme plnění povinností v teoretickém i praktickém vyučování. Klademe důraz především na společenské vystupování a chování studentů. Odměnou za tento přístup poskytujeme studentům kvalitní vzdělání, s vysokou mírou uplatnění v praxi. Praktická i teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných a plně funkčně vybavených odborných učebnách.

Naším vzdělávacím cílem jsou úspěšní mladí lidé, kteří naleznou uplatnění ve svém oboru, ať už v praxi, anebo při dalším studiu.

Informace k provozu školy - aktualizace 29. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým p...

Přijímací řízení na maturitní obory

Obor:69–41-L/01 Kosmetické služby - jednotná přijímací zkouška se koná34-56-L/01 Fotograf - jednotná přijímací zkouška se koná64-41-L/51 Podnikání - denní studium - při...

Termíny maturitních zkoušek

V příloze naleznete termíny konání jednotlivých částí maturitních zkoušek. Vše za předpokladu, že to epidemická situace dovolí.