Škola

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Dnes poskytujeme praktické vzdělání v učebních oborech i vzdělání maturitní.

Studium na naší škole není jednoduché, po studentech požadujeme plnění povinností v teoretickém i praktickém vyučování. Klademe důraz především na společenské vystupování a chování studentů. Odměnou za tento přístup poskytujeme studentům kvalitní vzdělání, s vysokou mírou uplatnění v praxi. Praktická i teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných a plně funkčně vybavených odborných učebnách.

Naším vzdělávacím cílem jsou úspěšní mladí lidé, kteří naleznou uplatnění ve svém oboru, ať už v praxi, anebo při dalším studiu.

Náhradní třídní schůzky prvních ročníků

Náhradní třídní schůzky všech prvních ročníků (všech oborů) se konají ve středu 3. 7. 2024 od 10.00 hodin a od 15:00 hodin v hlavní budově školy Ruská 147. 

Srdečný dvůr 20. 06. 2024

Srdečně Vás zveme na akci pořádanou Střední školou řemesel a služeb, která se koná 20. 6. 2024 od 10 -16 hodin na školním dvoře....