Škola

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Dnes poskytujeme praktické vzdělání v učebních oborech i vzdělání maturitní.

Studium na naší škole není jednoduché, po studentech požadujeme plnění povinností v teoretickém i praktickém vyučování. Klademe důraz především na společenské vystupování a chování studentů. Odměnou za tento přístup poskytujeme studentům kvalitní vzdělání, s vysokou mírou uplatnění v praxi. Praktická i teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných a plně funkčně vybavených odborných učebnách.

Naším vzdělávacím cílem jsou úspěšní mladí lidé, kteří naleznou uplatnění ve svém oboru, ať už v praxi, anebo při dalším studiu.

Úpravy maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní zkoušky  může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl v prvním p...

Informace k provozu školy aktualizace 12. 02. 2021

Výuka probíhá od 4. 1. 2021 distančním způsobem. On-line výuka probíhá opět přes MS OFFICE. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte třídního učitele. Školní jídelna...

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Podrobné informace naleznete zde....

Školní cukrárna

I v roce 2021 přijímáme objednávky na dorty a zákusky. A pokud se Vám stýská po něčem sladkém ke kávě, zaskočte si k nám pro něco dobrého. Máme otevřeno každý den od 8-...