Členy Školské rady SŠŘaS Děčín byli pro šesté volební období od 02. 06. 2021 do 02. 06. 2024 zvoleni ve volbách ve dnech 31. 5. – 2. 06. 2021.

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

paní Kolesová Martina

Z řad pedagogických pracovníků:

paní Bc. Jana Gruberová

Za zřizovatele je jmenován:

pan Ing. Libor Kunte, PhD.