Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1.  Název
  1. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení
  1. Zřizovatel školy: Ústecký kraj - Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44, § 111)
  2. Školský zákon
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Tel: +420 412 151
  2. E-mail: skola@sosruska.cz
 5. Případné platby lze poukázat
  1. Číslo účtu: 26036431, kód banky: 0100
 6. IČO
  1. 00556807
 7. DIČ
  1. Nejsme plátci DPH
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
  1. Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  1. Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.
 11. Opravné prostředky
  1. Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.
 12.  Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  1. Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
   1. Zákon č. 561/2004 Sb.
   2. Zákon č. 563/2004 Sb.
   3. Zákon č. 500/2004 Sb.
   4. Zákon č. 250/2000 Sb.
   5. Vyhláška č. 48/2005 Sb.
   6. Vyhláška č. 74/2005 Sb.
  2. Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 18. Směrnice k využívání pro účely ochrany majetku a osob - kamerový systém ve škole