Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Školská rada

V doplňovacích volbách byla zvolena z řad pedagogických pracovníků dne 13. 2. 2019 Bc. Jana Gruberová.

Po volbách je v této části následují složení:

Z řad pedagogických pracovníků:

paní Bc. Alena Horová

pan Bc. Jana Gruberová


Zápis ze školské rady konané dne 09. 10. 2019 najdete zde.


Zápis ze školské rady konané dne 23. 04. 2018 najdete zde.


Zápis ze školské rady konané dne 19. 10. 2017 najdete zde.


Zápis ze školské rady konané dne 7. 11. 2016 najdete zde.


V doplňovacích volbách byl zvolen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků pan Tomáš Myška.

Po volbách je v této části následující složení rady:

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

paní Petra Tichá

paní Jolana Hermanyová

pan Tomáš Myška


Dne 5. 10. 2015 byly vyhlášeny doplňovací volby do školské rady.

Volby se týkají zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Návrh kandidátů a podrobnosti voleb zjistíte zde.


Členy Školské rady SŠŘaS Děčín jsou pro čtvrté volební období od 1. 12. 2014

Zvoleni ve volbách dne 18. 11. 2014

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

paní Petra Tichá

paní Jolana Hermanyová

pan Martin Hruboň

Z řad pedagogických pracovníků:

pan Mgr. Pavel Schwarz

paní Ing. Světlana Plešková

paní Bc. Alena Horová

Za zřizovatele jsou jmenováni:

pan Ing. Libor Kunte, PhD.

pan Ing. Jaroslav Jirkovský

paní Ivana Šejnohová


Školská rada Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvkové organizace má podle Zřizovací listiny 9 č l e n ů  (1/3 jmenuje zřizovatel, 1/3 volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, 1/3 volí pedagogičtí pracovníci školy).

V prvním kole volby se podávají návrhy na kandidáty.

První kolo se uskuteční do 31. 10. 2014

Druhé kolo volby se uskuteční dne   18 . 11 . 2 0 1 4


Pro návrh kandidáta z řad rodičů a zletilých žáků můžete  použít tento LÍSTEK.

 

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

2. kolo dne 18. 11. 2014

 1.  

Horová Alena

 1.  

Plešková Světlana

 1.  

Schwarz Pavel

 1.  

Minaříková Dana

 1.  

Daněk Tomáš

 1.  

Vacková Iva

 

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY RODIČE A ZLETILÍ ŽÁCI

2. kolo dne 18. 11. 2014

 1.  

Tichá Petra, Petrovice 103, 403 37 Ústí nad Labem

(žák D1)

 1.  

Hruboň Martin, Dolní Žleb 124, 405 02 Děčín

(žák D1)

 1.  

Bártová Miroslava, Želenická 60, 405 02 Děčín

(žák K2.S)

 1.  

Hermanyová Jolana, Čsl. Partyzánů 378, 407 11 Boletice n/Labem

(žák D1.+ zák. zástupce žáka)

 1.  

Marková Jana, Na vyhlídce 329, 405 05 Děčín

(zák. zástupce žáka)