PROJEKT ESF - Simulační inkubátor (cukrář, kadeřník)

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Doba trvání projektu od 2. 1. 2012 do 31. 3. 2014

Hlavním cílem projektu je rozšíření kvalifikace pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kompetencí pro výuku podnikatelských dovedností a následná aplikace nově získaných poznatků do výuky. Zároveň se vytvoří podmínky pro činnost simulačního inkubátoru, který bude simulovat aktivity, jež jsou potřeba pro založení a bezproblémový chod vlastního podniku. Součástí je úzká spolupráce s podnikatelskými subjekty v daných oborech a přenos konkrétních poznatků z reálných pracovišť do školní praxe.

Výuka podnikatelských kompetencí pedagogů má za cíl rozvíjet jejich osobní předpoklady a dovednosti směrem k podnikatelskému myšlení, jednání a chování. Pedagogové se v rámci svého vzdělávání naučí na praktických podnikatelských činnostech např. jak založit a úspěšně řídit podnik. Cílem projektu však není naučit podnikat pedagogy, nýbrž naučit pedagogy, jak předávat informace, a tím nasměrovat žáky k vlastnímu podnikatelskému myšlení. Aby byly přenášené informace mezi pedagogem a žákem v oblasti podnikání co nejefektivnější, je potřeba, aby byl pedagog v této oblasti také vzdělaný, a to nejen pro teoretické stránce, ale zejména po té praktické.

Je potřeba také nastavit spolupráci mezi školami a podniky, podnikání propojit s konkrétními tématy odborné přípravy, zapojit do výuky praktické prvky. Cílem projektu není naučit pedagogy podnikat, nýbrž naučit je, jak učit své žáky podnikat, vést je k podnikání (při využití reálných informací z praxe).

Projekt je zaměřen na obory: CUKRÁŘ, KADEŘNÍK

TERMÍNY VZDĚLÁNÍ

I. vzdělávací kurz: 7. 11. 2012, 28. 11. 2012, 12. 12. 2012, 9. 1. 2013. 30. 1. 2013

- ekonomická část: rozhodování vedoucí k podnikatelské činnosti, předpoklady pro úspěšné podnikání, podnik a jeho majetková struktura, oceňování majetku v podniku a odpisy, účetní odpisy, daňové odpisy, vztah mezi účetními a daňovými odpisy, podnik a jeho kapitálová struktura, příjmy, výdaje a cash-flow, podnikatel a daně, podnikatel a zakonné pojištění, veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění, podnikatelský plán, řízení podniku, zajištění lidských zdrojů, finanční řízení podniku, investice a jejich ekonomické hodnocení, marketingový přístup

  • výstup: vlastní podnikatelský záměr, zdůvodnění, hodnocení
  • cukrářská a kadeřnická část: zaměřena na převážně na praktické činnosti + teoretické informace týkající se podnikání v oborů, nových trendů, ekonomických částí apod.
  • výstup: praktické činnosti v cukrářském a kadeřnickém oboru - vlastní výrobek, vyhotovení, zhodnocení

II. vzdělávací kurz:  6. 2. 2013, 27. 2. 2013, 13. 3. 2013, 3. 4. 2013, 17. 4. 2013

- ekonomická část: rozhodování vedoucí k podnikatelské činnosti, předpoklady pro úspěšné podnikání, podnik a jeho majetková struktura, oceňování majetku v podniku a odpisy, účetní odpisy, daňové odpisy, vztah mezi účetními a daňovými odpisy, podnik a jeho kapitálová struktura, příjmy, výdaje a cash-flow, podnikatel a daně, podnikatel a zakonné pojištění, veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění, podnikatelský plán, řízení podniku, zajištění lidských zdrojů, finanční řízení podniku, investice a jejich ekonomické hodnocení, marketingový přístup

  • výstup: vlastní podnikatelský záměr, zdůvodnění, hodnocení
  • cukrářská a kadeřnická část: zaměřenana převážně na praktické činnosti + teoretické informace týkající se podnikání v oborů, nových trendů, ekonomických částí apod.
  • výstup: praktické činnosti v cukrářském a kadeřnickém oboru - vlastní výrobek, vyhotovení, zhodnocení

III. vzdělávací kurz: 23. 10. 2013, 13. 11. 2013, 11. 12. 2013, 8. 1. 2014, 5. 2. 2014

- ekonomická část: rozhodování vedoucí k podnikatelské činnosti, předpoklady pro úspěšné podnikání, podnik a jeho majetková struktura, oceňování majetku v podniku a odpisy, účetní odpisy, daňové odpisy, vztah mezi účetními a daňovými odpisy, podnik a jeho kapitálová struktura, příjmy, výdaje a cash-flow, podnikatel a daně, podnikatel a zakonné pojištění, veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění, podnikatelský plán, řízení podniku, zajištění lidských zdrojů, finanční řízení podniku, investice a jejich ekonomické hodnocení, marketingový přístup

  • výstup: vlastní podnikatelský záměr, zdůvodnění, hodnocení
  • cukrářská a kadeřnická část: zaměřenana převážně na praktické činnosti + teoretické informace týkající se podnikání v oborů, nových trendů, ekonomických částí apod.
  • výstup: praktické činnosti v cukrářském a kadeřnickém oboru - vlastní výrobek, vyhotovení, zhodnocení

WORKSHOPY PROJEKTU

I. workshop proběhl dne 15. 2. 2013
II. workshop proběhl dne 19. 6. 2013
III. workshop proběhl dne 6. 11. 2013 - byl zaměřen na cukrářskou část - odbornou část zajišťovala firma Almeco plus s.r.o. Ústí nad Labem
IV. workshop proběhl dne 15. 1. 2014 - byl zaměřen na kadeřnickou část - odbornou část zajišťovala firma Schwarzkopf - pobočka Ústí nad Labem
V. workshop proběhl dne 12. 3. 2014 - byl zaměřen na cukrářskou část - odbornou část zajišťovala firma Almeco plus s.r.o. Ústí nad Labem

NÁVŠTĚVY V ODBORNÝCH FIRMÁCH

I. návštěva proběhla dne 14. 11. 2012 - návštěva v kadeřnické firmě IZI s.r.o. Děčín
II. návštěva proběhla dne 20. 3. 2013 - návštěva v kadeřnické firmě IZI s.r.o. Děčín
III. návštěva proběhla dne 18. 12. 2013 - návštěva v kadeřnické firmě IZI s.r.o. Děčín a v nového cukrářského pracoviště Střední školy řemesel a služeb Děčín IV

FOTOGRAFIE Z PRACOVNÍCH WORKSHOPŮ JSOU UMÍSTĚNÉ VE FOTOGALERII WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.