PROJEKT ESF - Fotograf

Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf

Hlavním cílem projektu je zvyšování a rozšiřování odborných kompetencí frekventantů dalšího vzdělávání oboru fotograf a vlastní rozvoj profesní stránky osobnosti s ohledem na udržení odborné pracovní síly na trhu práce. Získání nových informací v oboru fotograf, a to prostřednictvím realizace kombinace prezenčního a distačního vzdělávání, odborných seminářů spojených s praktickými ukázkami a činnostmi v oboru fotograf.

více o fotoprojektu

V současné době probíhá udržitelnost projektu a je možné se přihlásit na vzdělávání - kontakt: docekal@sosruska.