LEONARDO 2012

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV realizovala podruhé projekt mobilitkt jsme s partnerskou organizací nazvali: "Zdokonalení praktických činností a odborných jazykových znalostí." V daném projektu jsme se zaměřili na tři učňovské obory - truhlář, číšník, kuchař, které se vyučují na Střední škole řemesel a služeb. 


Odborná stáž se uskutečnila v termínu od 2. 4. do 15. 4. 2013 ve vzdělávacím a rekreačním centru v Naunhofu. Partnerská organizace připravila na celou dobu pobytu velmi hodnotný program. Odborný program byl rozdělen do tří částí - podle odbornosti. Každá odborná skupina měla svůj odborný program, který byl velmi kvalitní a ze strany účastníků odborné stáže vysoce hodnocen. Neméně tomu bylo i s doprovodným programem - kultura, sport, výlety, poznávání zajímavých míst v okolí místa pobytu.
 
Jednotlivé cíle projektu byly naplněny. Na závěr byl všem účastníkům odborné stáže předán certifikát o absolvování odborné stáže. Též obdrželi Europass mobility. Žáci si v průběhu stáže ověřili, že získané informace v průběhu vzdělávání mohou bez problémů a bez bariér plně využít i v jiné zemi.