LEONARDO 2010

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV realizovala projekt mobility poprvé. Projekt jsme s partnerskou organizací nazvali: "Zdokonnalení praktických činností a odborných jazykových znalostí oborů kuchař, číšník, truhlář". V daném projektu jsme se zaměřili, jak již samotný název říká, na tři učňovské obory - kuchař, číšník, truhlář - které se vyučují na Střední škole řemesel a služeb Děčín IV. Z každého oboru se projeketu zúčastnilo 7 žáků. Dohromady se odborné stáže v německém Naunhofu zúčastnilo 21 žáků. S žáky se projektu též zúčastnili učitelé odbroného výcviku a zástupce školy, který se zástupci partnerské organizace dbal nad zdárným průběhem celé mobility.


Před zahájením odborné stáže se všichni účastníci projektu v měsíci březnu a dubnu 2011 zúčastnili odborné, jazykové a kulturní přípravy. Všechny tři složky byly velmi pečlivě připraveny. Jazyková a odborná část byla realizována souběžně, jelikož velmi úzce spolu souvisí. Žáci tuto realizaci velmi přivítali, jelikož se při odborné přípravě zároveň velmi zdokonalili v jazykové přípravě. Jazykovou přípravu realizoval učitel německého jazyka, který vždy s příslušným učitelem odborného výcviku daného učebního oboru připravil v úzké souvislosti jednotlivé tématické oblasti. Kulturní příprava žáků byla realizována zábavnou a přijatelnou formou tak, aby si žáci odnesli potřebné a zajímavé informaci o hostitelské zemi. Některé části připravili žáci též sami. Učitelé odborného výcviku, kteří realizovali odbornou přípravu, a učitel německého jazyka, který uskutečnil jazykovou přípravu, byli těmi, kteří doprovázeli žáky po celou dobu odborné stáže. Již při daných přípravách se z 21 žáků stala dobrá skupina. Jednotliví účastníci si mezi sebou velmi vyhotovovali, vznikla mezi nimi i jednotlivá přátelství. V přípravě mezi účastníky nebyla žádná nevraživost a nevyskytl se žádný problém.

Samotná odborná stáž se uskutečnila v termínu od 10. dubna 2011 do 23. dubna 2011 ve vzdělávacím a rekreačním centru v německém Naunhofu. Partnerská organizace připravila na celou dobu pobytu velmi hodnotný program. Odborný program byl rozdělen do tří částí - podle odbornosti. Každá odborná skupina měla svůj odborný program, který byl velmi kvalitní a ze strany účastníků odborné stáže vysoce hodnocen. Neméně tomu bylo i s doprovodným programem - kultura, sport, výlety, poznávání zajímavých míst v okolí místa pobytu.

Účástníci odborné stáže byli spokojeni s prostředím, kde se konala odborná stáž, s moderním ubytováním. Jednotliví účastníci odborné stáže si do svého osobního i budoucího profesního života přinesli z odborné stáže mnoho nových poznatků a dovedností. Žáci se během své stáže velmi skamarádili, uměli se o sebe postarat, sžili se ve skupině svých vrstevníků. Velmi přátelský vztah si též vytvořiliů s učiteli, kteří je po celou dobu odborné stáže doprovázeli.