Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2020/21
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2019/20
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2019/20

Přijímací řízení


Rok 2020/2021

 

Přijímací řízení probehne po návratu žáků do škol.

 

Škola pošle registrační čísla poštou hned jak to bude možné.

Sledujte prosím naše stránky


Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021:

 1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Přihlášky najdete v sekci dokumenty nebo na stránkách MŠMT.

 2. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní i dálkové formy vzdělávání je 2. března 2020 (včetně dálkového nástavbového studia).

 3. Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy v kanceláři 58 od pondělí do pátku (7:30 - 14:30), na stanoveném formuláři. 

 4. V přihlášce musí být praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost. Netýká se oboru Ekonomika a podnikání a nástavbového studia.

 5. Všichni uchazeči obdrží v průběhu měsíce března registrační číslo. Uchazeči o maturitní studium navíc obdrží pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.

 6. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o nástavbové a zkrácené studium.

 7. Uchazeči kteří se nehlásí ze ZŠ si zažádají o zápisový lístek na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Veškeré informace naleznete zde. 

 8. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.

 9. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne nejdéle do 30. dubna 2020.

 1. V rámci přijímacího řízení se pro všechny učební obory tříletého studia a zkrácené jednoleté studium přijímací zkouška NEKONÁ. Podrobnosti v kritériích.

 2. Součástí přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium budou jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka. Podrobnosti v kritériích, základní principy zkoušky zde.

 3. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.


Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil dále uvedená, kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2020/2021.

 

Kritéria pro čtyřleté studijní obory (jednotná přijímací zkouška)

Kritéria pro nástavbové studium (jednotná přijímací zkouška)

 

Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Předpokládané počty přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


ROK 2019/2020

 


Výsledky čtvrtého kola

 

UČEBNÍ OBORY najdete zde

(zveřejněno 26. 8. 2019)

 

MATURITNÍ OBORY (NÁSTAVBA I ČTYŘLETÉ) najdete zde

(zveřejněno 26. 8. 2019)

Zápisové lístky můžete nosit v čase od 8:00 do 13:00 každý všední den.


Čtvrté kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Ředitel školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.

Přihlášky přijímáme do pátku 23. 8. 2019. Čtvrté kolo proběhne v pondělí 26. 8. 2019. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro čtvrté kolo čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro čtvrté kolo nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná)


Čtvrté kolo přijímacího řízení do učebních oborů

Ředitel školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení do učebních oborů.

Přihlášky přijímáme do pátka 23. 8. 2019. Čtvrté kolo proběhne v pondělí 26. 8. 2019. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro čtvrté kolo tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro čtvrté kolo jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Výsledky třetího kola

 

UČEBNÍ OBORY najdete zde

(zveřejněno 1. 7. 2019)

 

MATURITNÍ OBORY (NÁSTAVBA I ČTYŘLETÉ) najdete zde

(zveřejněno 1. 7. 2019)

Zápisové lístky můžete nosit v čase od 8:00 do 13:00 každý všední den.


Třetí kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.

Přihlášky přijímáme do čtvrtka 27. 6. 2019. Třetí kolo proběhne v pondělí 1. 7. 2019. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro třetí kolo čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro třetí kolo nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná)


Třetí kolo přijímacího řízení do učebních oborů

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení do učebních oborů.

Přihlášky přijímáme do čtvrtka 27. 6. 2019. Třetí kolo proběhne v pondělí 1. 7. 2019. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro třetí kolo tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro třetí kolo jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Výsledky druhého kola

 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY (zkrácené studium) najdete zde

(zveřejněno 03. 06. 2019)

 

MATURITNÍ OBORY (NÁSTAVBA I ČTYŘLETÉ) najdete zde

(zveřejněno 03. 06. 2019)


Druhé kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.

Přihlášky přijímáme do pátku 31. 5. 2019. Druhé kolo proběhne v pondělí 3. 6. 2019. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro druhé kolo čtyřleté studijní obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro druhé kolo nástavbové studium (přijímací zkouška se nekoná)


Druhé kolo přijímacího řízení do učebních oborů

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou.

Přihlášky přijímáme do pátku 31. 5. 2019. Druhé kolo proběhne v pondělí 3. 6. 2019. V tento den budou vyhlášeny výsledky.

Předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů je v následující tabulce:

Kritéria pro druhé kolo tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro druhé kolo jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná) 

Výsledky prvního kola

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY najdete zde

JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY (zkrácené studium) najdete zde

(zveřejněno 29. 4. 2019)

MATURITNÍ OBORY (NÁSTAVBA I ČTYŘLETÉ) najdete zde

(zveřejněno 30. 4. 2019)

Na základě náhradní přijímací zkoušky - 19624 přijat.

(zveřejněno 27. 5. 2019)


Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020:

 1. Uchazeči o studium na středních školách mohou podat dvě přihlášky ke studiu, stanovují si pořadí priorit. Přihlášky najdete v sekci dokumenty.

 2. Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní i dálkové formy vzdělávání je 1. března 2019 (včetně dálkového nástavbového studia).

 3. Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy od pondělí do pátku (7:30 - 14:30), na stanoveném formuláři. 

 4. V přihlášce musí být praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost. Netýká se oboru Ekonomika a podnikání a nástavbového studia.

 5. Všichni uchazeči obdrží registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.

 6. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o nástavbové a zkrácené studium.

 7. Uchazeči kteří se nehlásí ze ZŠ si zažádají o zápisový lístek na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Veškeré informace naleznete zde

 8. Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí.

 9. Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů proběhne nejdéle dne 30. dubna 2019.

 1. V rámci přijímacího řízení se pro všechny učební obory tříletého studia a zkrácené jednoleté studium přijímací zkouška NEKONÁ. Podrobnosti v kritériích.

 2. Součástí přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory a pro nástavbové studium budou jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka. Podrobnosti v kritériích, základní principy zkoušky zde.

 3. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.


Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace vyhlásil dále uvedená, kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2019/2020.

 

Kritéria pro čtyřleté studijní obory (jednotná přijímací zkouška)

Kritéria pro nástavbové studium (jednotná přijímací zkouška)

 

Kritéria pro tříleté učební obory (přijímací zkouška se nekoná)

Kritéria pro jednoleté zkrácené studium (přijímací zkouška se nekoná)


Předpokládané počty přijímaných v 1. kole ve školním roce 2019/20