Informace ke změnám v testování a režimu karantén od 11. 1. 2022

Tento týden se ještě testuje plošně v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den, kdy je žák ve škole).

 

Pozitivní antigenní test v pondělí znamená, že žák odchází domů (nezletilý se souhlasem rodičů – může mít preventivně vepsáno do omluvného listu). Tento žák má povinnost absolvovat PCR test a informovat o jeho výsledku školu – třídního učitele. Test má indikován a zdarma na základě hlášení, které škola odesílá do systému každý den kolem jedenácté hodiny.

Třída v tomto případě zůstává v normálním režimu. Pozitivní antigenní test ve čtvrtek znamená, že žák odchází domů (nezletilý se souhlasem rodičů – může mít preventivně vepsáno do omluvného listu). Tento žák má povinnost absolvovat PCR test a informovat o jeho výsledku školu – třídního učitele. Test má indikován a zdarma na základě hlášení, které škola odesílá do systému každý den kolem jedenácté hodiny. Navíc ještě proběhne trasování rizikových kontaktů ze strany hygieny a ta nařídí karanténu podle svého metodického pokynu – viz. níže.

Třída v tomto případě zůstává v režimu test to stay – každý den se testuje antigenními testy, nosí respirátory i při výuce a nesmí cvičit. Tento režim trvá až do výsledku PCR testu spolužáka. Pokud je negativní tak se třída vrací do normálního režimu, pokud je pozitivní následuje trasování a karanténa.

 

Izolace – nařizuje se potvrzenému případu COVID-19.

Karanténa – nařizuje se rizikovým kontaktům.

 

Pravidla pro karanténu:

Do včerejška platilo, že nařízená karanténa skončí nejdříve po sedmi dnech (v případě negativního PCR testu pátý až sedmý den) a po čtrnácti dnech bez PCR testu. Tato pravidla platí pro třídy v karanténě z minulého týdne a nic se na nich nemění. Kratší karanténu mají pouze ti, kteří do ní padnou až 11. 1. a později.

S účinností k 11. 01. 2022 se mění pravidla tak, že se karanténa ukončí nejdříve po pěti dnech (včetně). Osoba, které byla karanténa takto ukončena, monitoruj svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor FFP-2 bez výdechového ventilu dalších pět dní. Tady apeluji na vaši zodpovědnost, abyste nechodili s příznaky do školy. V případě projevů příznaků onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dní po posledním kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 musí tato osoba na PCR test – domluví si žádanku se svým lékařem.

 

Ač bylo dříve avizováno jinak, tak pro období od 11. do 16. 1. 2022 platí, že do karantény nejdou osoby s ukončeným očkováním, nebo s prodělaným onemocněním COVID-19 během posledních 180 dní.

Od 17. 1. 2022 se mají pravidla měnit a do karantény mají začít chodit všechny osoby bez výjimek, to ale schváleno ještě není a uvidíme, jak to od příštího pondělí bude. Hned jak bude upraveno tak Vás budu informovat. 


Mgr. Tomáš Daněk

ředitel