Informace k testování všech žáků od 3. 1. 2022

Screeningové testování všech žáků (kromě žáků dálkového studia) a zaměstnanců bude probíhat první dva týdny ledna - každé pondělí a čtvrtek, poté se počítá s testováním každé pondělí.

Žák, který se netestuje v pondělí nebo čtvrtek se musí testovat hned při nástupu do školy. Na hlavní budově (Ruská 147) na vrátnici, na odloučených pracovištích (truhlárna a Čsl. mládeže u UOV nebo vychovatele). 


Pozitivní antigenní test: žák má povinnost jít na konfirmační PCR test, nemusí si zařizovat žádanku od lékaře, vše by mělo být automaticky. Případně stačí potvrzení papírové, které mu vydá testující učitel.

V pondělí - znamená, že žák odchází domů (nezletilý s povolením rodičů) s potvrzením o výsledku testu – toto potvrzení stačí k tomu, aby mu udělali na odběrovém místě PCR test. 

Ve čtvrtek - žák odchází domů (nezletilý s povolením rodičů) s potvrzením o výsledku testu – toto potvrzení stačí k tomu, aby mu udělali na odběrovém místě PCR test.

Třída a ostatní kontakty (2 dny před provedeným pozitivním antigenním testem) zůstávají ve škole za dodržení režimu test to stay:

1) každý den se před zahájením vyučování testují, až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR. V případě negativního PCR testu se nic neděje, v případě pozitivního PCR testu následuje trasování a karanténa rizikových kontaktů,

2) po celou dobu vzdělávání používají ochranu dýchacích cest – nosí respirátor,

3) v jídelně dodržují odstup 1,5 metru od ostatních žáků.


Vše by mělo probíhat tak jak je popsáno v PDF letáku na konci stránky.