Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2020/21
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2019/20
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2019/20

Harmonogram konce školního roku 2019/2020 aktualizováno 03. 06. 2020


11.5.2020 13:44:02

Cukrárna otevřena 

 

Školní jídelna otevřena od 1. 6. 2020

 

Osobní přítomnost žáků ve škole:

Od 11. 5. 2020 možnost konzultací žáků posledních ročníků maturitních a učňovských oborů. Konzultace nutno domluvit s vyučujícími přes Bakaláře. 

Od 1. 6. 2020 možnost konzultací v odborném výcviku žáků nižších ročníků maturitních a učňovských oborů. Konzultace nutno domluvit s vyučujícími přes Bakaláře.

Od 8. 6. 2020 možnost konzultací v teoretickém vyučování žáků nižších ročníků maturitních a učňovských oborů. Konzultace nutno domluvit s vyučujícími přes Bakaláře.

23. 6. 2020 uzavření klasifikace všech tříd nižších  ročníků.

26. 6. 2020 vydání vysvědčení tříd nižších ročníků.

29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 ředitelské volno všech žáků.

 Přijímací řízení:

Do 25. 5. 2020 rozešle škola pozvánku k jednotné přijímací zkoušce a pokyny s registračními čísly uchazečů.

8. 6. 2020 přijímací testy ČJ + MAT pro maturitní obory 2020/2021.

Do 11. 6. 2020 možnost písemné omluvy z řádného termínu jednotné přijímací zkoušky - řediteli školy.

Do 16. 6. 2020 vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení - maturitní obory.

23. 6. 2020 nejzazší termín odevzdání zapisových lístku do všech oborů.

23. 6. 2020 případný náhradní termín přijímacího testu ČJ + MAT pro maturitní obory 2020/2021.

 

20. 05. 2020 vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro učební obory (i zkrácené jednoleté studium)

05. 06. 2020 odevzdání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení pro učební obory.

08. 06. 2020 odeslání rozhodnutí o nepřijetí a zvěřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

 

Maturitní zkoušky:

Veškeré harmonogramy budou zaslány přes Bakaláře a vyvěšeny ve škole

20. 5. 2020 uzavření klasifikace žáků posledních ročníků maturitních oborů.

22. 5. 2020 vydání vysvědčení žákům posledních ročníků maturitních oborů.

 

25. 5. 2020 praktická maturitní zkouška třídy E4.K – Ekonomika a podnikání., N2., D3.

25. 5. - 27. 5. 2020 praktická maturitní zkouška třídy F4.G - Gastronomie.

26. 5. - 27. 5. 2020 Praktická maturitní zkouška třídy E4.K – Kosmetické služby, F4.G - Fotograf.

1. 6. 2020 didaktický test matematika 8:00, anglický jazyk 13:00.

2. 6. 2020 didaktický test český jazyk 8:00, německý jazyk 13:00.

16. - 18. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky tříd N2., D3.

22. - 25. 6 2020 ústní maturitní zkoušky tříd E4.K, F4.G

29. - 30. 6. 2020 předání maturitních vysvědčení.

25. 7. 2020 nejzazší termín podání přihlášky k první opravné, nebo náhradní maturitní zkoušce řediteli školy - podzimní termín.

 

Závěrečné zkoušky:

Veškeré harmonogramy budou zaslány přes Bakaláře a vyvěšeny ve škole

22. 5. 2020 nejzazší termín odevzdání SOP.

27. 5. 2020 uzavření klasifikace žáků posledních ročníků učňovských oborů.

29. 5. 2020 vydání vysvědčení žákům posledních ročníků učňovských oborů.

1. - 3. 6. 2020 písemné závěrečné zkoušky.

2. - 11. 6 2020 praktické závěrečné zkoušky.

12. - 18. 6. 2020 ústní závěrečné zkoušky.

18. 6. - 22. 6. 2020 předávání výučních listů.