Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2019/20
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2018/19

Domov mládeže

Informace pro rodiče a žáky

Žákům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování a stravování v našem domově mládeže. Přednostně ubytováváme žáky SŠŘaS, ale dle volné kapacity i žáky z ostatních středních škol v Děčíně.

Domov se nachází přímo v centru města, v blízkosti školy, vlakového i autobusového nádraží, zastávek MHD, nákupních zón.

Domov disponuje kapacitou šedesáti lůžek a ubytovává chlapce i děvčata v oddělených patrech budovy na převážně dvoulůžkových pokojích. Sociální zařízení je na každém patře společné.

Ubytovaní žáci mohou ve svém volném čase využívat dvě společenské místnosti s televizemi, kulečníkem, stolním tenisem a knihovnou a dále tělocvičnu ve škole.  Ke studijní přípravě i zábavě slouží PC učebna, na domově je wi-fi připojení. 

K přípravě jednoduchých jídel je žákům k dispozici nová moderní kuchyň s vestavěnými spotřebiči.

O aktivní a pozitivní využívání volného času se starají tři kvalifikovaní vychovatelé. Pedagogický dohled je zajištěn i v nočních hodinách. Víkendy jsou povinně odjezdové.

Pro kvalitní komunikaci mezi vychovateli a rodiči /zák.zástupci/ je nutné:

* neprodleně omlouvat nepřítomnost žáka v DM

* informovat vychovatele o zdravotním stavu žáka

* odjezd z DM během týdne pouze na základě písemné žádosti zák. zástupce

 

 

Platba za ubytování činí 1 000,- Kč/ měsíc, fakturuje se měsíčně (poštou na doručovací adresu) a můžete ji složit do pokladny školy nebo zaslat na účet KB č. 26036431/0100.

Žáci se plně stravují ve školní jídelně v přízemí budovy DM. Celodenní strava s pitným režimem zahrnuje snídani, svačinu do školy, oběd výběrem ze tří jídel, teplou večeři a nápoje.

 

Platby za stravování můžete složit hotově u pokladny u p. Dvořákové (domov mládeže I. patro) nebo zaslat na účet KB č. 115-989050287/0100. Celodenní stravné stojí 90,-Kč.

snídaně

27,- Kč

oběd

35,- Kč

večeře

28,- Kč

 

Stravování: Žák si zakoupí u p. Dvořákové čip (vratná záloha 120,- Kč). K čipu žák dostane přihlašovací údaje pro objednávku po internetu. Strava se objednává či odhlašuje na stránkách www.strava.cz. Zde si žák či rodič může zkontrolovat finanční stav, odebranou či odhlášenou stravu. Např. v případě nemoci si můžete pohodlně odhlásit stravu z domova. Internetový portál je umístěn přímo v budově domova mládeže ve vstupní hale u jídelny.

POSTUP přihlášení po internetu:

www. strava.cz

Jídelna č. 7213

Uživatel: (dle přihlašovacích údajů)

Heslo: (dle přihlašovacích údajů)

 

Přihláška zde ke stažení

nebo je možné ji osobně vyzvednout na sekretariátu školy či přímo na domově mládeže.

Přihlášku do domova mládeže podává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.

přijetí na DM rozhoduje ředitel školy.

Režim dne je součástí provozního řádu domova mládeže.

Domov je možné si osobně prohlédnout kdykoliv po telefonické domluvě s vychovateli.

Nástup na DM je pro přijaté žáky dne 2. září 2018 od 16:00 hod. Platbu za měsíc září požadujeme složit v hotovosti v pokladně DM v den nástupu (týká se nově přijatých žáků).

Pro pobyt na DM ubytovaný žák potřebuje osobní věci, přezůvky a nádobí pro vlastní potřebu.

 

Kontakt:

Adresa DM: Čsl. Mládeže 32/35

            Děčín IV, 405 02

 

Telefon na domov mládeže: 733 640 960, 412 151 401

Účetní (fakturace) p. Hunčovská:       412 151 441

Vedoucí školní jídelny p. Dvořáková: 412 151 403


Platby za ubytování na DM 2018/2019

Platba za měsíc září se hradí při příjezdu na DM v hotovosti (faktura bude zaslána). Další platba za měsíc říjen musí být uhrazena nejpozději do 25. září (faktura bude zaslána). Platby za ubytování se hradí měsíc dopředu.