Ústecký kraj
youtube facebook
partneři školy: foto Škoda gastronom - gastro vybavení centrum pivovar decin webdesign a tvorba www stránek astera glass JIVA Jirák
Přijímací řízení
Pro školní rok 2018/19
Studijní obory
Čtyřleté s maturitou Nástavba s maturitou
Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19
Učební obory
Tříleté s výučním listem Zkrácené s výučním listem
Závěrečné zkoušky
Závěrečná zkouška ve školním roce 2017/18

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2018/2019


Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

Maturitní kalendář, jednotné zkušební schéma a další podrobnosti naleznete ZDE.

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel dle platného RVP pro daný obor.

Informace k maturitní zkoušce 2019 a přihlašování ze strany CERMATU najdete ZDE.

POZOR!

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2018/2019 je 1. 12. 2018.

Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2018 řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru do 15. prosince 2018 a do 20. prosince 2018  předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné.

V profilové části se pak přihlašují ke dvěma až třem povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným.

 

Společná část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

 

Platné znění maturitní vyhlášky najdete na stránkách MŠMT.


Český jazyk a literatura pro školní rok 2017/2018

Celkový počet literárních děl 20

Světová a česká literatura do konce 18. století 2
Světová a česká literatura do konce 19. století 3
Světová literatura 20. a 21. století 4
Česká literatura 20. a 21. století 5
Další knihy (do počtu 20) volí žák libovolně podle seznamu 6

V seznamu 20 knih musí být:

Prozaické dílo 2x
Poezie 2x
Drama 2x
Maximálně 2 díla od jednoho autora

Seznam literárních děl ke zkoušce pro jednotlivé třídy.

Tabulku si můžete vytisknout přímo ze sekce DOKUMENTY na našich stránkách.