Zásady zpracování osobních údajů

V doplňovacích volbách byla zvolena z řad pedagogických pracovníků dne 13. 2. 2019 Bc. Jana Gruberová.
Po volbách je v této části následují složení:

Z řad pedagogických pracovníků:
paní Bc. Alena Horová
pan Bc. Jana Gruberová

Zápis ze školské rady konané dne 09. 10. 2019 najdete zde.
Zápis ze školské rady konané dne 23. 04. 2018 najdete zde.
Zápis ze školské rady konané dne 19. 10. 2017 najdete zde.
Zápis ze školské rady konané dne 7. 11. 2016 najdete zde.

V doplňovacích volbách byl zvolen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků pan Tomáš Myška.

Po volbách je v této části následující složení rady:

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
paní Petra Tichá
paní Jolana Hermanyová
pan Tomáš Myška

Dne 5. 10. 2015 byly vyhlášeny doplňovací volby do školské rady.

Členy Školské rady SŠŘaS Děčín jsou pro čtvrté volební období od 1. 12. 2014
Zvoleni ve volbách dne 18. 11. 2014

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
paní Petra Tichá
paní Jolana Hermanyová
pan Martin Hruboň

Z řad pedagogických pracovníků:
pan Mgr. Pavel Schwarz
paní Ing. Světlana Plešková
paní Bc. Alena Horová

Za zřizovatele jsou jmenováni:
pan Ing. Libor Kunte, PhD.
pan Ing. Jaroslav Jirkovský
paní Ivana Šejnohová

Školská rada Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvkové organizace má podle Zřizovací listiny 9 členů (1/3 jmenuje zřizovatel, 1/3 volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, 1/3 volí pedagogičtí pracovníci školy).

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
2. kolo dne 18. 11. 2014

1.Horová Alena
2.Plešková Světlana
3.Schwarz Pavel
4.Minaříková Dana
5.Daněk Tomáš
6.Vacková Iva

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY RODIČE A ZLETILÍ ŽÁCI
2. kolo dne 18. 11. 2014

1.Tichá Petra, Petrovice 103, 403 37 Ústí nad Labem
(žák D1)
2.Hruboň Martin, Dolní Žleb 124, 405 02 Děčín
(žák D1)
3.Bártová Miroslava, Želenická 60, 405 02 Děčín
(žák K2.S)
4.Hermanyová Jolana, Čsl. Partyzánů 378, 407 11 Boletice n/Labem
(žák D1.+ zák. zástupce žáka)
5.Marková Jana, Na vyhlídce 329, 405 05 Děčín
(zák. zástupce žáka)

 

Přijďte si pochutnat!

Výrobky cukrářek, které můžete ochutnat v naší školní cukrárně.  Příjďte si osladit podzimní dny skvělým zákuskem a zahřát se naší novou kávou! ...

Povinné zakrytí úst a nosu

Od pátku 18. 9. 2020 je až do odvolání nařízeno zakrytí úst a nosu ve všech prostorách školy. To platí i pro třídy a pracoviště.

Informace pro žáky prvních ročníků

Změna adresy obchodu s pracovními oděvy firmy POP Servis s.r.o. Nově provozovnu naleznete v areálu S-centra naproti Tescu. Ústecká 1945/10, Děčín Za případné ne...